ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που δρουν στην Ελλάδα, αντίστοιχες της Combat18 (audio)