ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της συγκρότησης ειδικής επιτροπής θα ψηφίσει ο Ε. Βενιζέλος