ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρειάζεται διπλωματία, ψυχραιμία και βάση στο διεθνές δίκαιο και στις συμμαχίες (audio)