ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς δεσμεύσεις, σέντρα δεν ξαναγίνεται