ΤΟΠΙΚΑ

329.000 ευρώ για έργα συντήρησης του «Παντελής Μαγουλάς»