ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

343 εκ. ευρώ δόθηκαν για τη στήριξη 110.778 νέων στην Ελλάδα