ΤΟΠΙΚΑ

800.000 ευρώ από την Περιφέρεια στη Μαγνησία για αποκατάσταση ζημιών