ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

88,6 εκ. ευρώ στους ΟΤΑ για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης