ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Aπολογισμός του διαστημικού πειράματος από την μαθητική ομάδα της Καλαμάτας.