ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ESOF 2018: Τοξικολογία, τεχνητή νοημοσύνη και βελτίωση της μνήμης