ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H κυβέρνηση αντλεί ρευστότητα από την αγορά