ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Reuters:Η Ελλάδα προσέλαβε τράπεζες-συμβούλους για το 7ετές ομόλογο